Solution for telecommunication projects
V spoločnosti pôsobí 20 kmeňových pracovníkov
12 pracovníkov má odborné vysokoškolské vzdelanie
8 pracovníkov má Autorizačné osvedčenie SKSI
Špecializované profesie zabezpečujeme kooperáciami