Solution for telecommunication projects
Projektovanie metalických prístupových sietí
Projektovanie optických sietí
Projektovanie rádiových sietí a sietí mobilných operátorov
Projektovanie telekomunikačných technológií
Projektovanie slaboprúdych rozvodov a štrukturovanej kabeláže a Home Networkingu

Prekládka telekomunikačných sieťí a zariadení