Solution for telecommunication projects
V roku 1991 bola založená spoločnosť Spojprojekt Telekomunikácie ako nasledovník štátneho podniku SPOJPROJEKT, ktorý sa od roku 1955 zaoberal projektovaním telekomunikačných stavieb
V roku 1993 bola spoločnosť premenovaná na SPOJTEL spol.s r.o. s nasledovnou organizačnou štruktúrou:
- Divízia prenosovej technológie,s obchodnou značkou TELECOMPROJECT
- Divízia verejných spojovacích technológií s obchodnou značkou NYCOM
- Divízia PABX technológií s obchodnou značkou PABX
- Divízia rádiokomunikácií s obchodnou značkou TELERÁDIOPROJEKTA
V roku 1988 došlo k osamostatneniu divízie TELECOMPROJECT pod značku TELECOMPROJECT spol.s r.o.